.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์
ประธานกรรมการ


นายประยุทธ พวงทองทิพย์
กรรมการ


ดร.เดชา พวงงาม
กรรมการ


นายจำลอง เงินยวง
กรรมการ


นายวรชัย ชูชัยศรี
กรรมการ


นางสมลักษณ์ ลาภเจริญ
กรรมการ


ผศ.ดร.ปรานอม ขาวเมฆ
กรรมการ


พระครูปทุมวรคุณ
กรรมการ


พระมหานรินทร์ศักดิ์ สจจวาที
กรรมการ


นายนพดล ลัดดาแย้ม
กรรมการ


นายสุทธิพร กำหนดนับ
กรรมการ


นางยอดขวัญ มีทรัพย์
กรรมการ


นายสุขสันต์ เทียมวัน
กรรมการ


นายอนุวัฒน์ ทรัพย์งาม
กรรมการ


นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
กรรมการและเลขานุการ
 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,249
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th