.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี


นายวิเชียร เนียมน้อม
นายกสมาคม


นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1


ดร.เดชา พวงงาม
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2


นางกัญญารัตน์ สายสินธุ์
ประชาสัมพันธ์


นายปัญญา วัฒนกุล
ปฏิคม


นางพรรณี ขาวเมฆ
เลขานุการ


นายวุฒิพงษ์ สิงห์ทอง
นายทะเบียน


นายปรากรม์ ทันการ
เหรัญญิก


นางพยอม สิทธิพรมมา
กรรมการ


นางสาวมุกตาภา ลำกะ
กรรมการ


นางสุทิน อาษาสิงห์
กรรมการ


นางสาวอนงค์ พุทธิสาร
กรรมการ


นายชัยยศ อินทรประวัติ
กรรมการ


นายประเสริฐ เทพคุ้มกัน
กรรมการ


นายพูนศักดิ์ นาวาทอง
กรรมการ


นายรุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว
กรรมการ


นายอภิชาติ เกรียงไกรวณิช
กรรมการ


นางนภาพร พลายมาศ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,284
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th