.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    สมาคมนักเรียนเก่าฯ 
สมาคมนักเรียนเก่าฯ
 
สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี


นางประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย
นายกสมาคม


นางสาวปทุม ดนตรีเสนาะ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1


ดร.ขวัญชัย พานิชการ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2


นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง
เลขานุการ


นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย
เหรัญญิก


นางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก


นางประเทืองศรี เนื่องรักษา
ปฏิคม


นางสาวราณี รัมมะศักดิ์
ผู้ช่วยปฏิคม


นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ
ผู้ช่วยปฏิคม


นางบุญมี อุดมประมวล
นายทะเบียน


นางสุพรรณนี เจนจิตต์
ผู้ช่วยนายทะเบียน


นางลัดดา พานทอง
ประชาสัมพันธ์


นางสาวพัชรินทร์ ปัญจมณี
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์


นางสาวเบ็นจา อับดุลฟาก๊ะ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์


นางจันทรวรรณ แพทย์พงศ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์


นางทิติยา บุญประกอบ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์


นางบังอร อยู่นาน
ฝ่ายจัดหาทุน


นางภาณิตภัทร ธนนิมิตร
ฝ่ายจัดหาทุน


พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ บุญคง
ฝ่ายจัดหาทุน


นางสาวสุนีย์ สุขประเสริฐ
ฝ่ายจัดหาทุน


ร.ต.ท.หญิง มยุรี น้ำทิพย์
ฝ่ายจัดหาทุน


นายสมบูรณ์ เกียรติพรศิริ
ฝ่ายจัดหาทุน


นางสาวยศวรรณ นวลละออ
กรรมการ


นายธีรเดช กลิ่นขจร
กรรมการ
 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,253
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th