.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    ภาษาไทย 
ภาษาไทย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิมลศรี หนูเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสายคำ ไชยันติร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนุกูล งามละมัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธีรศักดิ์ บัวสาย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนพรัตน์ แสงบัว
ครูชำนาญการ


นางสาวพัชรินทร์ ปัญจมณี
ครูชำนาญการ


นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจ
ครูชำนาญการ


นายชูโต เฉื่อยรัมย์
ครู


นายภาณุภัทร เครือมิ
ครู


นางสาวศิริโสภา บุญลอย
ครู


นางสาวกุสุมา งามละมัย
ครูผู้ช่วย
 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,269
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th