.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางวนิดา วัฒนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสฤทธิ์ กองสัมฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุรเชษฐ์ ผลพานิชเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุพรรณนี เจนจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางภัคจิรา มีสมศักดิ์
ครูชำนาญการ


นายสุริยา หาญชนะ
ครูชำนาญการ


นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง
ครูชำนาญการ


นางสาวยศวรรณ นวลละออ
ครูชำนาญการ


นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย
ครูชำนาญการ


นางสาววิภาวี สดใสญาติ
ครู


นางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์
ครู


นางสาวกมลชนก กระแสแสง
ครู


นายพัชรวัฒน์ เอี่ยมมิ
ครู


นางสาวจารุมน จำรัสสิริภัค
ครูผู้ช่วย


นางสาวทัศนีย์ โพธิ์นางรอง
ครูผู้ช่วย


นายธีรศักดิ์ นัยวิริยะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวนิชาภา เลือดกระโทก
ครูผู้ช่วย


นางสาวธนวรรณ แจ่มพงษ์
Labboy
 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,276
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th