.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางลัดดา พานทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนฤมล จันทรวิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอัจฉรา บั๊คมัน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวบุญล้อม ศรีคร้าม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางบุญมี อุดมประมวล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนพวรรณ ตรงชื่น
ครูชำนาญการ


นางสาวมิ่งขวัญ บุญยานันต์
ครูชำนาญการ


นางสาวชนิดา คงสำราญ
ครูชำนาญการ


นางสมาพร พิพัฒน์ชลธี
ครู


นายสนธยา อุ่นอ่อน
ครู


นางสาวปฬาวาญ พรมคุณ
ครู


นางสาวสุทธิกุล มะโน
ครู


นางสาวภัทรพร ตรีพรหม
ครูผู้ช่วย


นางสาวรพีพรรณ ประมาภรณ์
ครูผู้ช่วย


นางโชติกา ศรีหาตา
ครูผู้ช่วย


นายทวีศิลป์ ในจิต
ครูผู้ช่วย


นางสาวธนนันท์ วิจิตรประชา
ครูผู้ช่วย


นางสาวอรุณกมล ทองดี
ครูผู้ช่วย


นางสาวพนิดา ชินโคตร
ครูผู้ช่วย


นางสาวปัทมาวรรณ ยากลิ่น
ครูผู้ช่วย


Mary Rose Macas
Teacher


Amber Smith
Teacher


Caitanya Dasi Wright
Teacher


Priscilla Clifton
Teacher


Jerrybon Labarete Ternora
Teacher


Alberto Amarilla
Teacher


นางสาวประเสริฐ อยู่นาน
ผู้ประสานงานครูต่างชาติ


นางสาววสุนธรี ขนันไพร
ผู้ประสานงานครูต่างชาติ
 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,281
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th