.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    กลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ
 
กลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ


นางผาณิต ขนันไพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณและธุรการ


นายสุขสันต์ เทียมวันนางบุญเรือน เกลียวกลมนางกฤติยา ปิยะแสงทองนายธันยวัฒน์ แสงเดือนนางสาวศิริโสภา บุญลอยนางนภาพร พลายมาศนางสาวเบ็นจา อับดุลฟาก๊ะนางสาววรรณนิดา ฮุยสวงนางสาวจิตริณี ศรีเสวกร์นางกัลญา ปีเจริญนางสาวรัตนาภรณ์ เสาะแสวงนางน้ำผึ้ง สารนานางสาวมารตี มะแอนางสาวจิราภรณ์ ด้วงโตนายเนียง สิงห์ปัญญานายธนเดช รอดสุโข

 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,306
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th