.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ
 
กลุ่มบริหารวิชาการ


นายสุรเชษฐ์ ผลพานิชเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ


นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่นายทองดี แย้มสรวลนายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทองนางสาวมิ่งขวัญ บุญยานันต์นางสาวสุชาฎา รถทองนางจุฑารัตน์ โล่ห์ทองคำนางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์นางวนิดา วัฒนธรรมนางชวนพิศ แสงชัจจ์นางลัดดา พานทองนางสมศรี ท้ายเมืองนายธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจรนางสาวอรพิณ วาจานางสาวลัดดาวัลย์ มามาตรนายอภินันท์ วันทานางสาวสายหยุด เหมือนสร้อยนางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งเรืองชนบทนางสาวสุทธิกุล มะโนนางสาวอรินทร ตะโมนายพัชรวัฒน์ เอี่ยมมินางสาวปัทมาภรณ์ ทองปานดีนายอิสรานุวัฒน์ อังสนุนางสาวสุขใส มงคลธนตระกูลนางอุรุยา กรดงามนายนิคม อาศัยนานางสาวยุพเรศ ขาวฉ่ำนางสาวจารุวรรณ สายทองนางสาวนันธิดา ลาดบาศรีนางสาวกฤติยา อับดุลฟาก๊ะนายพยอม สอนเพ็ชร

 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,295
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th