.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารทั่วไป
 
กลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป


นายพิบูลวิทย์ ริดเนียมนางสาวพัชรินทร์ ปัญจมณีนายสุทัศน์ สัตย์ประเสริฐนางอรกัญญา คล้อยดีนางสาวธารทิพย์ สุมณฑานางสาวราณี รัมมะศักดิ์นางสาวเมธิกานต์ นนทะสรนางสาวอุษณีย์ บุญฤทธิ์นายสายธาร คุ้มครองนายชูโต เฉื่อยรัมย์นายอธิษฐ์ ลือรุ่งโรจน์วุฒินายวัชรพงษ์ อุปโคตร์นายโสรัช พรหมอักษรนายสนธยา อุ่นอ่อนนายสุริยา หาญชนะนายสนธิพัฒน์ จินดานุรักษ์นายธวัชชัย สุรังค์ธร

 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,293
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th