.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายธีรศักดิ์ บัวสาย
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์นายภาณุภัทร เครือมินางสาวสุชาดา แสงเดือนนางดนุชภร ยังดีนางสาวชนิดา คงสำราญนายสายธาร คุ้มครองนางบุญมี อุดมประมวลนางนุกูล งามละมัยนางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์นางภัคจิรา มีสมศักดิ์นางอุรุยา กรดงามนายสุขสันต์ เทียมวันนางอรกัญญา คล้อยดีนางวลัยพร โมสกุลนางราณี รัมมะศักดิ์นางสาววิภาวี สดใสญาตินางสาวศวิตา ดนตรีนางสาวสายหยุด เหมือนสร้อยนางสาวยศวรรณ นวลละออนางสาวรัตมณี ดาศรีนายปรีดา พุ่มอุไร

 
 
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,280
 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
Tel : 02-5816559  Fax : 02-5816391
Email : admin@kanarat.ac.th